Åboland Design

Åboland Design är en designlinje som framtagits av Alexander Ginlund. Motiven är utvecklade i Åboland av en åbolänning för att på bästa sätt spegla den åboländska identiteten.